Pouzdro EVO LINE s rámečkem


Do nového bydlení se dnes skvÄ›le hodí stavební pouzdra, na místo klasických zárubní pro otoÄné dveÅ™e, které zabírají ponÄ›kud více místa. OtoÄné dveÅ™e lidé Äasto nahrazují posuvnými, důvod je naprosto jasný. Jde jim jednoduÅ¡e o co nejvÄ›tší úsporu prostoru v interiéru. Ne každý si může dovolit obrovský byt, nebo dokonce dům. V naší spoleÄnosti nabízíme klienty velmi oblíbené Å™ady výrobků nejvyšší kvality, s oznaÄením Absolute Line a pouzdro EVO LINE. Druhá možnost nabízí dokonce dekorativní hliníkový rámec, který je výbornou imitací designového prvku.

Showroom v Mladé Boleslavi

VeÅ¡keré naÅ¡e produkty si můžete prohlédnout v nejvÄ›tším Äeském showroomu, který vás svou rozlohou opravdu pÅ™ekvapí. Ale nejen rozlohou, samozÅ™ejmÄ› také pestrou nabídkou dveří, zárubní, stavebních pouzder EVO LINE A ABSOLUTE LINE a také veÅ¡keré potÅ™ebné přísluÅ¡enství, které ke kvalitním, pÅ™edevším posuvným dveřím patří. Vyberte si v showroomu svůj dokonalý produkt, tÅ™eba právÄ› bezobložková pouzdra, která se nÄ›kdy nazývají také skrytá, neboÅ¥ opravdu skoro nejsou vidÄ›t.