A vaše nové ovocné stromky neraší a neraší


Pravda, mohly vaÅ¡e dÅ™eviny bÄ›hem suché zimy uschnout, nebo i bÄ›hem silných mrazů zmrznout, ale pravdou asi bude, že jejich koÅ™eny napadl jeden z hlodavců a to hryzec. Pohroma vÅ¡ech zahrádkářů a zemÄ›dÄ›lců. Tímto hlodavcem jsou Äasto niÄené koÅ™eny mladých ovocných a okrasných dÅ™evin, ohlodávané jsou i koÅ™enové krÄky stromů a keřů, ale také jsou niÄené odspodu i trávníky, cibule kvÄ›tin, nebo i koÅ™enová zelenina. Ale asi nejvíce Å¡kody udÄ›lají tito hlodavci tím, že jak již bylo uvedeno, ohryzávají a ohlodávají koÅ™eny, a to zejména ovocných stromů, keřů a jiných listnatých dÅ™evin. I tÄ›ch okrasných, které jsou ozdobou a chloubou vaÅ¡eho obydlí. A takový novÄ› vysázený sad napadený hryzci, to je pro majitele opravdová pohroma. PÅ™ece nebudete každý ovocný stromek obalovat králiÄím pletivem, které může být proti tomuto predátorovi urÄitou ochranou. Takže kde hledat pomoc? SamozÅ™ejmÄ› u profesionálů, jako je spoleÄnost hryzec hubení

hraboš zde ži

ZamÄ›stnanci – profesionálové této spoleÄnosti vám pomohou. A to rychle, Äekací doba je krátká, a vÅ¡e bude pod dozorem odborníka. Ale nejsou to jen poÅ¡kozené Äi zniÄené rostliny, také se ví, že hlodavci (ano, hryzec patří k řádu hlodavců), jsou také nebezpeÄní tím, že pÅ™enášejí celou Å™adu různých nemocí. Ty samozÅ™ejmÄ› mohou být nebezpeÄné i pro nás, lidi.

hrabošův nepřítel

I když už po zásahu uvedených profesionálů, můžete sadit nové ovocné dÅ™eviny, musíte být nadále opatrní. To proto, pokud se znovu nÄ›kdy v budoucnosti z blízkého okolí vaÅ¡eho pozemku tito hraboÅ¡i-niÄitelé zase objeví, aby se pustili do vaÅ¡ich dÅ™evin, je zde opÄ›t nutný zákrok pomocí uvedené spoleÄnosti. Poznáte to podle jiných krtinců, než má užiteÄný krtek. Ty ploché a do délky protažené, nenápadné hromádky hlíny, se zbytky kořínků, tak ty jsou právÄ› od Å¡kodlivých hryzců.

Podobné příspěvky