Chytré město, neboli Smart City, se realizuje nejen v Praze, ale i v dalších městech

Chytrá parkoviště a lampy veřejného osvětlení rostou jak houby po dešti. Přesto většina obyvatel Česka vůbec neví, o čem je řeč. Podle průzkumů veřejného mínění z konce roku 2017 je to více než 80 procent lidí. Ti, kteří se s tím setkali tváří v tvář, jsou z větší části vysokoškolsky vzdělaní, nebo vysokou školu studují, zpravidla jde o mladé lidi ve věkovém rozpětí od 25 do 35 let.
podzemní parkoviště

Víte, co znamená výraz Smart City?

Zajímavé je, že zhruba polovina respondentů sice o něčem takovém slyšela, ale netuší, že se jedná o konkrétní projekt, který již běží. V souvislosti s Prahou si jej spojuje pouze čtvrtina dotázaných, s Brnem např. jen sotva 5 procent.
Statistické údaje prokazují, jak jsou lidé v tomto směru špatně informováni. Ve zpravodajských relacích se tím téměř nikdo nezabývá a reklamní zdroje řeší to, co jim přináší zisk. Po chytrých městech jako by se slehla zem. To tedy přispívá k tomu, že pouhých 10 procent dotázaných potvrdilo povědomost o tom, že jejich města či obce začala v tomto směru veřejných financí něco podnikat. Pouze 14 procent lidí zaregistrovalo ve městech systém chytrého parkování a zhruba 38 procent ví o chytrém veřejném osvětlení, které pracuje pružně v závislosti na intenzitě denního světla, čímž šetří náklady na spotřebu elektřiny.
osvětlený most

Malé obce dnes stále řeší často základní vybavení – kanalizaci a chodníky

Podobné technologické projekty se většinou realizují ve velkých sídlech, města a obce nad 1000 obyvatel se tímto fenoménem zabývají v počtu sedm z deseti, u malých měst je to pouhých 20 procent. Většina malých měst a obcí se s novými technologiemi seznamuje pomalu a ještě před dvěma lety o něčem takovém, jako „Smart City“ téměř nikdo z nich neslyšel.
letecký pohled
Malý zájem o technologické novinky v oblasti datových sítí, Internetu a IT řešení také způsobuje fakt, že mnoho malých obcí nemá dosud vyřešeny prioritnější záležitosti, např. veřejnou kanalizaci, chodníky, nebo veřejné osvětlení.