Proč má každé auto přidělenu vlastní SPZ


Povinnou souÄástí každého automobilu, aÅ¥ už nás Äi v zahraniÄí, je i státní poznávací znaÄka. A aÄkoliv mnoho zemí nesouhlasí s ostatními v mnoha ohledech, v tomto jsou pozoruhodnÄ› jednotné – je prakticky jedno, ve kterém státÄ› se nacházíte, každý vůz je vždy opatÅ™en SPZ, která je umístÄ›na na pÅ™ední stranÄ› pod motorem a na zadní stranÄ› pod kufrem.

 

každé auto má jedineÄnou SPZ

 

Zde se můžeme divit, co vedlo v podstatÄ› vÅ¡echny národy svÄ›ta k tak jednotnému postupu. Asi totiž není tÅ™eba říkat, že nÄ›co takového se nestává vůbec Äasto. JistÄ›, každá zemÄ› má vlastní způsob Äíslování, avÅ¡ak základní pravidla vždy platí, stejnÄ› jako to, že vÅ¡echny znaÄky jsou zaregistrovány v mezinárodní databázi.

 

Ta samozÅ™ejmÄ› není veÅ™ejnÄ› přístupná. Mohou do ní nahlížet pouze policisté z dopravního oddÄ›lení, ve výjimeÄných případech pak i ti z jiných resortů. Dozví se v ní nejen typ a barvu vozidla (což znamená, že není možné znaÄku jen tak vymÄ›nit za jinou), stejnÄ› jako jméno a adresu jeho majitele.

 

veteráni mají speciální SPZ

 

To vÅ¡e samozÅ™ejmÄ› znaÄnÄ› usnadňuje práci, pokud jde o odcizená auta. Díky tomu, že ona databáze je mezinárodní, pak není možné odcizený vůz schovat například v cizinÄ› – vÄ›tÅ¡ina zemí má s ostatními dohodu o vydávání pachatelů, a pokud se pÅ™ijde na to, že máte ukradené auto, budete vydáni do zemÄ›, ve které jste vůz odcizili. Tam pak budete souzeni podle platných zákonů daného státu.

 

OvÅ¡em nejen krádeže se tímto snáze vyÅ™eší. Také dopravní pÅ™estupky je mnohem snazší pokutovat. V souÄasné dobÄ› je mnoho z nich zachyceno pouze na kameru. Pokud vÅ¡ak známe SPZ onoho auta, pak to příliÅ¡ nevadí – jednoduÅ¡e si majitele zjistíme v databázi a zahájíme s ním pÅ™estupkové řízení.

 

Je tedy jasné, proÄ je tento jednotný identifikaÄní systém pro vÅ¡echny prospěšný. JistÄ›, nÄ›kdy na nÄ›j můžeme nadávat, avÅ¡ak pokud nám auto nÄ›kdo ukradne, pak to s nejvÄ›tší pravdÄ›podobností bude právÄ› díky nÄ›mu, že se nám vrátí zpátky. A na tom tu záleží pÅ™edevším.

Podobné příspěvky