Zahrada v prudkém svahu je pro jejich majitele velikou výzvou. Tolik možností, tolik příležitostí.

Skalka, je jen začátkem při realizaci svažité zahrady. Vhodné jsou rovněž terasy. Ty mohou být tvořeny buď zídkami, nebo může být do teras zakomponovaná skalka. Zídky z betonových tvarovek, nebo volně skládaných kamenů. Skalka z říčního či lomového kamene.

Vedle skalky může být třeba řeka

Osobně mne láká v každé zahradě, tu svažitou nevyjímaje vodní prvek. Proč by voda nemohla klokotat v umělém říčním toku. Není to tak složitá vychytávka. Prostor může být i pro různé vodopády. Jak se taková umělá řeka staví?

Nejdříve, jako u každého projektu je důležité si vše rozmyslet a zakreslit. I když umělou řeku lze vytvořit bez jakékoliv nádrže, pro lepší efekt je dobré zakomponovat do řeky alespoň dolní jezírko, do kterého voda stéká. Není od věci promyslet vyústění umělé řeky třeba i do zahradního bazénu. Může to vypadat velice zajímavě. Také námět vhodný úvahy je říční tok, mezi dvěma jezírky.

Jezírka vyrobíme tak, že vyhloubíme požadovanou vodní plochu, kterou vyložíme jemným štěrkem a pískem, který překryjeme speciální, odolnou folií. Tu nesmíme zapomenout po březích dostatečně ukotvit, aby se časem nesvezla dovnitř jezírka.

Nejen zelenina dělá zahradu

Před položením folie, nezapomeňte namontovat výtokovou instalaci. Ta bude odvádět vodu z dolního jezírka k čerpadlu, které jej vyžene do horní části řeky, nebo do horního jezírka. Spojnici mezi jezírky vyrobíme obdobným způsobem jako jezírka samotné. Vyhloubíme koryto řeky, vysteleme jej pískem a potáhneme folií. Opět ji důkladně zatížíme. Samotné řečiště vyskládáme vhodným kamenivem i různým překážkami, které bude tekoucí voda obtékat. Čerpadlo musí být dostatečně výkonné, aby zvládlo požadované množství vody vytlačit do horní části řeky a zároveň vás nezruinovalo energetickou náročností. V případě, že voda z řeky ztéká do zahradního bazénu, je vhodné někam v trase přepravované vody, nainstalovat pískovou filtraci.

Podobné příspěvky